U is nie ingeteken nie  [Teken in]  [Doen aansoek]

Aftel na SBL verkiesingsmaand. Sien Beheerliggaamverkiesing 2018 dokumente vir meer inligting hieroor.

Welkom by die FEDSAS webblad!


 
FEDSAS is die nasionale verteenwoordigende organisasie van beheerliggame wat sy lede inlig, organiseer, mobiliseer en toerus om die hoogste internasionaal erkende onderwysstandaarde in openbare skole te handhaaf en uit te bou.
Die leier in skoolbeheer en -bestuur
Alle voorspoed vir die nuwe jaar! Ons hoop dat u lekker gerus het oor die feesgety en glo dat 2018 ‘n goeie jaar sal wees vir FEDSAS en al sy ledeskole. Alle sterkte vir die afskop van hierdie kwartaal.
2018 is weer die jaar vir Skoolbeheerliggaamverkiesing en FEDSAS gaan weer opleiding verskaf in alle provinsies. Hou ons webblad dop onder Geleenthede. Die verskeie opleidingsgeleenthede is in proses om op die webblad gelaai te word. 
Onthou, ons is tot u diens. Indien u hulp benodig of navrae het, gaan na Kontak Ons en skakel met u provinsiale bestuurder. 

Die Wet op Mededinging en koste van skooluniforms

Die meeste skole verwag van sy leerders om skooluniforms te dra.  Dit is egter die funksie van die skoolbeheerliggaam om die uniforms te kies, hoe dit verskaf word en te verseker dat die koste nie ’n ondraaglike finansiële las op ouers plaas nie.  In die uitoefening van hierdie bevoegdheid, tref skoolbeheerliggame dikwels vaste reëlings met verskaffers en gaan verkrygingsooreenkomste of -kontrakte met diens- of produkverskaffers aan.
Skole moet onthou dat wanneer hulle ooreenkomste vir die verskaffing van skooluniforms of ander items aangaan, hulle onderworpe is aan die Wet op Mededinging 89 van 1998. Hierdie wet bevat sekere voorskrifte of verbodsbepalings wat skole in ag moet neem wanneer hulle besluit op, of ‘n ooreenkoms aangaan met, ’n diens- of produkverskaffer.
Gaan na Dokumente - Regsmenings - "Voorkeurverkryging deur skole en die Wet op Mededinging: Riglyne vir openbare skole" vir ‘n praktiese riglyn wat die tersaaklike bepalings van die Wet op Mededinging uiteensit en praktiese wenke gee ten einde te voorkom dat skole slagoffers van kunsmatig hoë pryse en/of swak gehalte word. 

In die Nuus

  • http://liefvirmyskool.co.za/
  • https://juta.co.za/products/financial-management-in-public-schools-a-practical-guide-to-legislative-compliance/
  • http://skoolverkiesings.co.za/

Beheerliggaamverkiesing 2018