U is nie ingeteken nie  [Teken in]  [Doen aansoek]

Skool Poste

LANDBOUTEGNOLOGIE GR. 10 - 12 - Hoërskool Schweizer-Reneke (Schweizer-Reneke)
Die geskikte kandidaat moet in beide Engels en Afrikaans kan skoolhou.
Kwalifikasies:
Geldige onderwysgraad en/of akademiese graad en Onderwysdiploma.
Geldige SACE sertifikaat.
Tipe pos beskikbaar:
Tydelik departementeel.
Ander voordele: Moontlike koshuisinwoning.
Stuur asb u CV aan hsr@absamail.co.za vir aandag van: Mev. M. de Villiers.
Closing Date: 08 Jun 2018
Contact Number: 0833788667
Ingenieursgrafika- en Ontwerp - Hoërskool Schweizer-Reneke (Schweizer-Reneke)
Die geskikte kandidaat moet in beide Engels en Afrikaans kan skoolhou.
Kwalifikasies:
Geldige onderwysgraad en/of akademiese graad en Onderwysdiploma.
Geldige SACE sertifikaat.
Tipe pos beskikbaar: Tydelik departementeel.
Diensaanvaarding: 17 Julie 2018.
Ander voordele: Moontlike koshuisinwoning.
Stuur asb u CV aan hsr@absamail.co.za vir aandag van: Mev. M. de Villiers.
Closing Date: 08 Jun 2018
Contact Number: 0833788667
AFRIKAANS GR.7 - LAER VOLKSKOOL, GRAAFF-REINET - Laer Volkskool ( GRT)
Geldige onderwyskwalifikasie, SACE-Registrasie 'n vereiste, Beheerliggaampos, koshuisinwoning beskikbaar,
Aanstelling so spoedig moontlik,
Stuur asb. CV aan hooflvs@webmail.co.za
Closing Date: 11 Jun 2018
Contact Number: 049 891 0803
Intermediére Fase Gr. 4 - 6 Afrikaans en Engels - Lime Acres Primary School (8410)
Wiskunde en Wetenskap onderwyser.
Begin datum 1 Julie 2018
Closing Date: 13 Jun 2018
Contact Number: 0533850050
English FAL Gr 8-10 BL Pos - Hoërskool Wesvalia (Flamwood)
English FAL Gr 8-10 Hoërskool Wesvalia Klerksdorp
BL Pos beskikbaar van 17 Julie tot 30 November 2018.
Stuur CV aan wesvalia@wesvalia.co.za
Geldige onderwysgraad en/of akademiese graad en Onderwysdiploma.
Aansoeke sluit 21 Junie 2018
Closing Date: 21 Jun 2018
Contact Number: 018 4681023
Permanent Teaching Post (CS1) Post 28 - Afrikaans Gr 8-12 (Scarce Skill Subject) and Business Studies Gr 10-12 - Hoërskool Merensky ( Tzaneen)
Applications are hereby awaited from suitable educators for the permanent post as stated above.

1. The educator must be qualified and able to teach the subject contents in Afrikaans and English, as our school is a dual-medium school.
2. Requirements: B.Ed (AFRIKAANS/BUSINESS STUDIES) or other Bachelors Degree or 4 Year HED with AFRIKAANS/BUSINESS STUDIES as main subjects.
3. The administrative duites of this post: LTSM; Supervise evening functions as per duty roster; Budgeting; Athletics coach & official, Winter sport coach; hostel duty.
4. Applicants must complete Form LPDE 1 (Application for an Educator's Post) and attach copies of degree and qualifications, record of academic results, matric certificate, SACE, ID and CV.
5. Applications must be handed in at Merensky High School on or before 11 June 2018 or by e-mail: merensky@hsmerensky.co.za or posted to Private Bag X4003, Tzaneen, 0850.
6. Only short-listed candidates will be contacted. 7. All enquiries should be directed to: Mrs M van der Merwe - 015 3057901/2/4

M Steyn
PRINCIPAL
 
Closing Date: 11 Jun 2018
Contact Number: 015 3057901
Permanent Teaching Post (CS1) Post 12 - Physical Science and Life Science Gr 10-12 (Scarce Skill Subject) - Hoërskool Merensky ( Tzaneen)
Applications are hereby awaited from suitable educators for the permanent post as stated above.

1. The educator must be qualified and able to teach the subject contents in Afrikaans and English, as our school is a dual-medium school.
2. Requirements: B.Ed (Science) or B.Sc(Education) or 4 Year HED with Physical and Life Sciences as main subjects.
3. Mathematics will be an advantage and recommended.
4. The administrative duties of this post:  LTSM;  Supervise evening functions as per duty roster;  Budgeting;  Athletics coach & official;  Winter sport coach and hostel duty.
5. Applicants must complete Form LPDE 1 (Application for an Educator's Post) and attach copies of degree and qualifications, record of academic results, matric certificate, SACE, ID and CV.
6. Applications must be handed in at Merensky High School on or before 11 June 2018 or by e-mail: merensky@hsmerensky.co.za or posted to Private Bag X4003, Tzaneen, 0850.
7. Only short-listed candidates will be contacted.
8. All enquiries should be directed to: Mrs M van der Merwe - 015 3057901/2/4

M Steyn
PRINCIPAL
Closing Date: 11 Jun 2018
Contact Number: 015 3057901/2/4
NATUURWETENSKAPPE (Gr 9)4 - Hoërskool Suid-Natal (Port Shepstone)
VAKANTE ONDERWYSPOS 2018 Hoërskool Suid-Natal – Port Shepstone NATUURWETENSKAPPE (Gr 9) FISIESE WETENSKAPPE (Gr 10 - 12)
• SACE geregistreerd
• Betrokkenheid by buitemuurse aktiwiteite ‘n vereiste
• Beheerliggaampos

Finale datum vir Aansoeke : 15/06/2018
Aanvangsdatum : 17/07/2018
Stuur aansoeke met voltooide Z83 (vorm beskikbaar by administratiewe kantoor) aan die Skoolhoof of handig aansoek in verseëlde koevert by die administratiewe kantoor van die skool in.
Aansoeke moet vergesel wees van ‘n volledige CV met verwysings, gesertifiseerde afskrifte van kwalifikasies en ID dokument. Navrae:Die Skoolhoof Mev MC Botha 039-6822212 of stuur ‘n e-pos aan suidnatal@telkomsa.net
Closing Date: 15 Jun 2018
Contact Number: 039-6822212
VERBRUIKERSTUDIES (Gr 10-12) - Hoërskool Suid-Natal (Port Shepstone)
VAKANTE ONDERWYSPOS 2018 Hoërskool Suid-Natal – Port Shepstone VERBRUIKERSTUDIES (Gr 10-12)
• SACE geregistreerd
• Betrokkenheid by buitemuurse aktiwiteite ‘n vereiste
• Beheerliggaampos Finale datum vir Aansoeke : 15/06/2018

Aanvangsdatum : 17/07/2018
Stuur aansoeke met voltooide Z83 (vorm beskikbaar by administratiewe kantoor) aan die Skoolhoof of handig aansoek in verseëlde koevert by die administratiewe kantoor van die skool in.
Aansoeke moet vergesel wees van ‘n volledige CV met verwysings, gesertifiseerde afskrifte van kwalifikasies en ID dokument. Navrae:Die Skoolhoof Mev MC Botha 039-6822212 of stuur ‘n e-pos aan suidnatal@telkomsa.net
Closing Date: 15 Jun 2018
Contact Number: 039-6822212
ADMINISTRATIEWE BEAMPTE - Hoërskool Suid-Natal (Port Shepstone)
Hoërskool Suid-Natal - Port Shepstone ADMINISTRATIEWE BEAMPTE BEHEERLIGGAAMPOS
Vereistes:
• Matriek met Rekeningkunde en minstens 3 jaar finansiële werkservaring.
• Gevorderede rekenaarvaardighede in MS Office en Pastel.
• Goeie interpersoonlike en administratiewe vaardighede.
• Sekretariële ervaring.
• Goeie kommunikasievaardighede in Afrikaans en Engels.

Sluitingsdatum vir aansoeke: 15 Junie 2018
Aanvangsdatum : 9 Julie 2018 Aansoekvorms is by die skool beskikbaar.
Aansoeke moet by die finansiële kantoor vir aandag Mev MC Botha ingehandig word.
Navrae : Die Skoohoof Mev MC Botha by tel 039 682 2212 of stuur ‘n e-pos aan suidnatal@telkomsa.net
Closing Date: 15 Jun 2018
Contact Number: 039-6822212
Beheerliggaampos Landboubestuurspraktyk (Gr 10-12), Landboutegnologie (Gr 10) - Hoërskool Merensky ( Tzaneen)
VEREISTES EN VERANTWOORDELIKHEDE:
• Toepaslike Landboukwalifikasie
• Onderrig van Landboubestuurspraktyk en Landboutegnologie
• Onderrig in Afrikaans & Engels
• Landbou diensbeurte (toesighouding oor landbou-aktiwiteite)

Aanvangsdatum: begin van 3de kwartaal,

2018 AANBEVELINGS:
• Ondervinding in gewasse of kuddebestuur

VOORDELE:
• Salaris in lyn met departementele poste
• Toelaag vir landboudiensbeurte
• Koshuisinwoning
• Pensioenvoorsorgfonds

STUUR AANSOEKE AAN: Die Hoof: merensky@hsmerensky.co.za
Aansoeke moet die volgende dokumentasie insluit:
• Curriculum Vitae
• Bewys van kwalifikasie

Sluitingsdatum vir aansoeke: 18 Junie 2018.
Closing Date: 18 Jun 2018
Contact Number: 015 3057901
Wiskunde: Grade 6 & 7 / Mathematics: Grades 6 & 7 - Laerskool Hennopsrivier ( Erasmia)
DEPARTEMENTELE POS/DEPARTMENTAL POST
Wiskunde: Grade 6 & 7 / Mathematics: Grades 6 & 7 (Dubbelmedium klasse: Afrikaans & Engels) / (Dual Medium classes: Afrikaans & English)
Vereistes: Gekwaliiseerde onderwyser/es SACE geregistreerd
Moet vlot in Afrikaans en Engels kan kommunikeer (Lees, skryf en praat)
Requirements: Qualiied teacher Registered with SACE
Must be able to communicate fluently in Afrikaans and English (Read, write and speak)
Stuur CV na / Send CV to: admin@hennopsriverprimary.org.za
Closing Date: 15 Jun 2018
Contact Number: 0126590074
Skoolhoofpos Preprimere Skool - Suikerbekkie Pre-Primereskool (Pietersburg)
Suikerbekkie Kleuterskool

Suikerbekkie Kleuterskool is ‘n Afrikaanse, Christelike skool geleë in Polokwane, te 100 Ooststraat, Hospitaalpark.

Kinders van 18 maande tot 5 jaar word in die skool onderrig.

Suikerbekkie streef deurlopend na uitnemendheid. Die volle potensiaal van elke individuele kleuter word ontsluit deur ‘n holistiese onderrigbenadering en ‘n gebalanseerde program word gevolg, om hiertoe by te dra.

Die skool lewer gelukkige, gebalanseerde, optimale presteerders op, wat alle lewensterreine betref.

AANSOEKERSPROFIEL:
• ‘n Entoesiastiese en energieke persoon, met toepaslike ondervinding en ‘n passie vir die kind wat in die vroeë ontwikkelingsfase verkeer.
• Deeglike kennis van die kurrikulum en die ontwikkelingsvlakke van elke ouderdom: 18mnde – 5 jaar oud.
• Kontroleer en nagaan van voorbereiding van onderwysers.
• Kontroleer en nagaan van assesseringsverslae, met in ag neming van die kurrikulum.
• Opstel van die werkskedule en jaarprogram.
• Hantering van personeel- en oueraangeleenthede.
• Opstel en implementering van Voorskoolbegroting, in samewerking met die personeel en Finansiële voorsitter.
• Kommunikasie met ouers.
• Opstel van dokumentasie.
• Opleiding en ontwikkeling van personeel.
• Oorhoofs verantwoordelik vir die projekte en funksies wat die skool aanbied.
• Verantwoordelik vir die gebou en terrein, in samewerking met die Beheerliggaam.
• Verantwoordelik vir bemarking van die skool, in samewerking met die Beheerliggaam.
• Gemaklike hantering van konflik
• Vermoë om onder druk te funksioneer. 
• Kan inisiatief neem in alle omstandighede. 
• ‘n Meelewende en entoesiastiese persoon, wat intens doelgerig is.
• Iemand wat vernuwing en innovering gemotiveerd aanvoer en wat voortgesette verbetering as ‘n lewenstyl beskou.
• Volhoubare vriendelike en professionele optrede.
• Aanpasbaar by veranderde omstandighede en prioriteite. 

Posvereistes:
• ‘n Toepaslike graad of diploma.
• ‘n Bewese rekord en ondervinding hê in die bestuur van ‘n Preprimêre Skool.
• Ondervinding in die leiding en bestuur van personeel.
• Administratiewe vaardighede.
• Rekenaar vaardighede.

AANSOEKE SLUIT : 29 Junie 2018
ONDERHOUDE : 17 – 19 Julie 2018
AANSTELLINGSDATUM : 01 Augustus 2018

• Aansoeke word ingewag te admin@suikerbekkieskool.co.za
• Getuikskrifte nie ouer as 6 maande nie.
Closing Date: 29 Jun 2018
Contact Number: 015 297 0775