U is nie ingeteken nie  [Teken in]  [Doen aansoek]

Skool Poste

Grade R Vacancy - Noordjieland (POLOKWANE)
SGB post from 2 May 2018 or with immediate effect.
Qualifications: NQF level 7 (REQV 13) and proficient communication in English.
Send CV to : noordjieland@gmail.com
Closing Date: 23 Apr 2018
Contact Number: 015-2973415
AD HOC POST Mathematics Grade: 8-9 - HTS TOM NAUDE (POLOKWANE)
LOLT : AFRIKAANS and ENGLISH
APPLICATION MUST INCLUDE:
• Application should be on the Z83 Form (obtainable from all Public Service Departments).
• Minimum REQV 13 qualification in education
• SACE certificate.
• Detailed/Comprehensive CV as well as certified copies of all relevant qualifications and an ID. Make sure all contact details are correct.
• Indicate your ability and past experience in Co-curricular activities.
• Applications must be handed in at the reception and the submission register signed.
• If an application is faxed or e-mailed to the school, the original documents and certified copies of qualifications must be presented at the interview if the candidate is invited
 • Salary: Limpopo Department of Education
The SGB of the school reserves the right not to make any appointment to the post advertised.
The shortlisted candidates will be subjected to a personal suitability check (i.e. reference checks, criminal record checks, security vetting etc.)
No applications received after the closing date and time, whether posted or submitted in person will be considered.
Failure to comply with the above requirements will result in the disqualification of the applicants.
APPLICATIONS CAN ALSO BE FORWARDED TO : ADDRESS : The Principal 226, Potgieter Avenue, Superbia, 0759. E-MAIL : hoof@tomnaude.co.za
Closing Date: 23 Apr 2018
Contact Number: 015 2988710
Beheerliggaampos Grondslagfase Graad 1 - Laerskool Mariepskop (Kampersrus)
Laerskool Mariepskop, geleë in Kampersrus naby Hoedspruit, nooi geskikte kandidate uit om vir die volgende pos aansoek te doen: Beheerliggaampos Grondslagfase Graad 1
Onderrigtaal: Afrikaans
Die pos is beskikbaar vanaf 14 Mei 2018
Vereiste bevoegdhede Onderwys kwalifikasie
Deeglike kennis van die KABV kurrikulum Kennis en ondervinding van assessering
Kennis van afrigting van atletiek, netbal en hokkie
Sluitingsdatum: 20 April 2018
Stuur aansoeke na hoof@laerskoolmariepskop.co.za of kontak vir Denise van Vuren 083 3090 969 vir enige navrae.
Closing Date: 20 Apr 2018
Contact Number: 083 3090 969
Beheerliggaamspos Senior Primer - Laerskool Vaalwater (Vaalwater)
Tel: 014 755 3614, Faks:  014 755 3614
Posbus 344, Vaalwater, 0530
e-pos: info@laerskoolvaalwater.co.za
hoof@laerskoolvaalwater.co.za

 Aansoeke word hiermee ingewag vir bogenoemde pos by Laerskool Vaalwater
Vernaamste Verpligtinge: Wiskunde Afrikaans medium onderrig vir Graad 5 tot 7 met ‘n addisionele vak.
Kandidate moet oor die volgende vaardighede beskik:
- Moet vlot Afrikaans wees (Verbaal en geskrewe)
- Rekenaarvaardig
- Hardwerkend met ‘n positiewe gesindheid
- Buitemuurse Aktiwiteite is verpligtend

Dokumente verlang:
- Volledige CV met alle persoonlike inligting, ondervinding en getuigskrifte
- Departementele aansoekvorm
- Gesertifiseerde afskrifte van:
• Suid-Afrikaanse ID-dokument
• Nasionale Matrieksertifikaat
• Toepaslike diploma of graad asook ‘n afskrif van u vakkwalifikasies
• SACE-sertifikaat

Belangstellende persone kan hul CV’s saam met die relevante dokumente e-pos na hoof@laerskoolvaalwater.co.za of per hand indien. Fakse sal aanvaar word.
Sluitingsdatum vir aansoek: Donderdag, 26 April 2018 14:00. Let Wel: Indien u nie binne 2 weke na die sluitingsdatum enige terugvoering ontvang het nie, kan u aanneem dat u aansoek onsuksesvol was en nie die kortlys gehaal het nie.

L.H. Vorster Hoof (076 430 7457)
Closing Date: 26 Apr 2018
Contact Number: 014 755 3614