You are not logged in  [Login]  [Join]

School Positions

Vakante Departementele Pos - Laerskool Wildehondepan ( Delareyville)
Posbeskrywing en Vereistes:
 • Setswana tweede addisionele taal - Grondslagfase
 • Setswana en Afrikaans Huistaal magtig (Lees, skryf en praat)
 • Moet in staat wees om in beide Setswana en Afrikaans as Taal van Onderig, klasse te kan aanbied.
 • Aanvangsdatum - 1 Augustus 2020
Aansoeke moet vergesel word van;-
 1. Volledige CV met verwysings
 2. Erkende onderwys kwalifikasies
 3. SACE registrasie
 4. Buitemuurse aktiwiteite kwalifikasies waar van toepassing
SLUITINGSDATUM;  Vrydag 17 Julie 2020 om 17h00

NAVRAE:  Mnr H.C. Nel (Waarnemende Hoof)  e-pos adres:  lswildehondepan@lantic.net
Closing Date: 17 Julie 2020
Contact Number: 0827907016
Principalship - Arbor Park Primary (Newcastle)
HRM CIRCULAR NO 27 OF 2020 - REVISED CLOSING DATE FOR SMT POSTS AS ADVERTISED IN HRM CIRCULAR NO 13 OF 2020 / VAKANTE POS: ARBORPARK PRIMERE SKOOL (OPENBARE SKOOL-ARTIKEL 21 STATUS)

Posisie: Skoolhoof Newcastle, KwaZulu Natal
Posnommer: 469 of HRM 13 van 2020
Aansoekvorms: Verwys na KZN HRM 13 van 2020 en kontak die kantoor by 0343125718 vir enige verdere inligting
Sluitingsdatum: 30 Junie 2020 voor 16:00 by Amajuba Distrik kantoor, Newcastle

Aansoeke moet ingehandig word by Amajuba Distrik, Newcastle, No 9288 Section 5, Hospital Road, Madadeni per hand of alternatief gepos word na: Privaatsak X5011, Madadeni, 2951.

Geen e-posse word aanvaar nie.

Kriteria: Kanidaat moet met entoesiasme en ywer kan werk met die volgende vereistes;
 • Taal van onderrig en bestuur: Afrikaans en Engels
 • Sewe (7) jaar professionele onderrig ervaring
 • Strategiese Bestuursvaardigehede
 • Sterk Leierskapsvaardighede
 • Administratiewe-vaardighede
 • Konflikhantering
 • Akademiese Opleiding
 • Gemeenskap betrokkenheid
 • Kennis van alle skoolwetgewings en regulasies
Closing Date: 30 Jun 2020
Contact Number: 034 329 1151 / 2 / 7
Principal - Hermanus HS (Hermanus)
Vacancy: Principal Hermanus High School in the Overberg is a culturally diverse, co-educational and dual-medium school, with a mission based on sound Christian values and the belief that a true education extends well beyond the classroom.
Hermanus High School is seeking to appoint a dynamic leader to the position of Principal. The successful candidate will assume full responsibility for the management and leadership of the school.

Minimum requirements:
1. A tertiary qualification.
2. Seven years teaching experience at High School level.
3. Bilingualism (proven capability in Afrikaans and English a prerequisite).
4. Leadership experience. E.g.: High School Principal/ High School Deputy Principal/ Head of Department/ Grade Head.
5. Management experience. E.g.: High School Principal/ High School Deputy Principal/ Head of Department/ Grade Head.

This is a fantastic opportunity for a visionary leader with a positive mindset and a drive for improving education through creating a nurturing and disciplined environment, whilst staying abreast of global trends in education and ensuring the development of staff and learners.

For more information regarding the role specifications and the application process, please go to: https://www.hermanushigh.co.za/index.php/admin/vacancies 
Closing Date: 24 Jul 2020
Contact Number: 0833750953
Physical Science - Hoërskool Schweizer-Reneke (Schweizer-Reneke)
The suitable candidate should be bilingual and be able to teach in both Afrikaans and English.

Qualifications: Appropriate professional qualification in education Valid SACE certificate
Closing date for applications: 02 November 2020
Assumption of Duty: January 2021

Other Advantages/Benefits: Possible accommodation in hostel
CV’s to be mailed to hsr@absamail.co.za Attention Mrs. Mariëtte de Villiers (083 457 8342)
Closing Date: 02 November 2020
Contact Number: 0834578342
Mathematics Gr 10 - 12 - Hoërskool Schweizer-Reneke (Schweizer-Reneke)
The suitable candidate should be bilingual and be able to teach in both Afrikaans and English.

Qualifications: Appropriate professional qualification in education Valid SACE certificate
Closing date for applications: 02 November 2020
Assumption of Duty: January 2021

Other Advantages/Benefits:
Possible accommodation in hostel CV’s to be mailed to hsr@absamail.co.za Attention Mrs. Mariëtte de Villiers (083 457 8342)
Closing Date: 02 Nov 2020
Contact Number: 0834578342
Hoofpos PL4 - Hoërskool Kathu (Kathu)
Geadverteer in Noordkaap Gazette:
Post number: 202009/082
Contact Person (DOE) Mr, ME Malele (053 773 9600)
Language: Afrikaans and English
Post Phase: Senior & FET Phase
Closing Date: 25 Sep 2020
Contact Number: 0736110308
Adjunkhoof PL3 - Hoërskool Kathu (Kathu)
Geadverteer in Noordkaap Gazette Post number: 202009/098
Contact Person (DOE) Mr, ME Malele (053 773 9600)
Language: Afrikaans and English
Post Phase: Senior & FET Phase
Subjects: The Deputy Principal will be responsible for technical stream and should be in possession of a Qualification in the Technical field of study.
Closing Date: 25 Sep 2020
Contact Number: 0736110308