U is nie ingeteken nie  [Teken in]  [Doen aansoek]

Skool Poste

INTERMEDIATE/SECONDARY Phase SBG Post (English Medium) - Western Reefs Primary School (Orkney)
Applicant must be qualified.
SACE registered.

Assumption of duty January 2019.
Send CV, proof of qualifications and SACE certificate to wrps@lantic.net

For more information please contact: Maruska - 018 4734122 (office hours), Mr Smit - 082 6185427 (after hours), Mr Ellis - 0826774173 (after hours).
Closing Date: 30 Nov 2018
Contact Number: 018 4734122
Hoofpos Posvlak 5 - Hoërskool Rustenburg ( Rustenburg. )
Ons antisipeer dat die vakante hoofpos binnekort in ʼn Gazette gaan verskyn.
Onderrigtaal is Afrikaans.
Leierskap, bestuur en administrasie.

Belangrike eienskappe van die geskikte kandidaat sluit selfgedrewe, selfgemotiveerd, positief, sterk leierskap en uitnemende personeelvaardighede in.

Ons nooi geskikte kandidate om, na die raadpleging van die Gazette, hulle CV's by die Noordwes DvO se Bojanala-kantore in te handig.
Closing Date: 30 Nov 2018
Contact Number: 0829030358
Intermediêre Fase - Posvlak 1 - Port Natal skool (DURBAN)
Intermediêre Fase – Posvlak 1 Pos beskikbaar by Port Natal Skool - 2019
Permanente aanstelling : KZN-Onderwysdepartement
Akademiese Onderrig : Intermediêre fase: Alle vakke , Gr. 7 SW en EBW
Onderrig Taal : Afrikaans
Die aanbieding van sport en/of kultuur aktiwiteite en buitemuurse betrokkenheid sal ‘n vereiste wees.
Rig CV aan Skoolhoof : info@porties.co.za (Mnr. N. van Jaarsveld)
Sluitingsdatum : 8 Desember 2018 Verwysing : PNS: GR7/2018
Aanbevelings : Ten volle gekwalifiseerde onderwyser SACE geregistreerd Gekwalifiseerde rugby en krieket afrigter Ten volle tweetalig (Afrikaans en Engels). Moet bereid wees om vakke in die Engels Medium aan te bied. Ondervinding sal die aansoeker ten voordeel strek. Moet pos kan aanvaar op 1 Februarie 2019

Navrae : Die Skoolhoof Mnr. N. van Jaarsveld Tel: 031 – 205 6369
Closing Date: 08 Dec 2018
Contact Number: 031 - 205 6369
Gr. 5-7 Natural Science & Tegnology (Substitute Postition) - Bryanston Parallel Medium (Bryanston )
Gr.5-7 Natural Science & Tegnology (Substitute Position)
Salary: R19,500
Language of teaching: Afrikaans Start
Date: 21 January 2019
End Date: 27 May 2019
Necessary Qualification SACE Registered Fully Billingual (Afrikaans & English)
Please submit your CV to: Muriel Maree - secretary@bpms.co.za - by no later than 30 November 2018
Closing Date: 30 November 2018
Contact Number: 011 463 1414
Studentepos - Luneburg Primêr (Luneburg)
Lüneburg Primêre Skool het ‘n pos vir ‘n studenteonderwyser beskikbaar.
Taal van onderrig is Afrikaans op Huistaalvlak van Graad 4 – 7.
Afrigting van Tagrugby, Krieket en Atletiek is ‘n vereiste.
Diensaanvaarding sal in Januarie 2019 geskied.
Koshuiswoning is beskikbaar.
Vir meer inligting kan die skool se webtuiste gerus besoek word by www.luneburgschule.co.za.
Vir enige verdere navrae kontak Me. E. Niebuhr by 034 815 0059.
Closing Date: 07 Dec 2018
Contact Number: 0348150059
Departementele Pos Graad 6-7 Afrikaans / Departmental Post Grade 6-7 Afrikaans - Laerskool Breyten (Breyten)
Departementele Pos vir Graad 6-7 Afrikaans is vakant by Laerskool Breyten vanaf 1 Februarie 2019.
Ten volle gekwalifiseerde opvoeders, by SACE geregistreer sal oorweeg word.
Aansoeke met volledige CV’s kan gestuur word aan : laerskoolbreyten@telkomsa.net
Telefoon : 017 861 3050 Faks: 017 861 3533
Sluitingsdatum vir aansoeke – Vrydag 14 Desember 2018.
Geen laat aansoeke sal aanvaar word nie .

VACANT DEPARTMENTAL POST Departmental Post for Grade 6-7 Afrikaans is vacant at Breyten Primary School from 1 February 2019.
Only fully qualified educators, registered by SACE will be considered.
Applications and complete CV’s can be sent as soon as possible to the : laerskoolbreyten@telkomsa.net
Telephone: 017 861 3050 Fax: 017 861 3533
Closing date for applications will be Friday 14 December 2018.
No late applications will be accepted.
Closing Date: 14 Dec 2018
Contact Number: 071 8613050
Onderwyser BHL Aanstelling - Kleuterskool Bosveldspruitjies ( Bela Bela )
VAKKE: Kuns, Musiek, Taal, Wiskunde, Lewensorientering.
VEREISTES: Onderwysdiploma / Graad - Grondslagfase, Tweetalig.

AANSTELLINGSDATUM: Januarie 2019. Aansoeke word ingewag te Kleuterskool Bosveldspruitjies.
Handig 'n volledige CV by die kantoor in.
Alle dokumentasie moet gewaarmerk wees.
Vir enige navrae: Kontak Mev Snyman (014) 736 3303.
Closing Date: 07 Dec 2018
Contact Number: 014 7363303
Mans-onderwyser / -student - Laerskool Ellisras (Ellisras)
Laerskool Ellisras is 'n dubbelmedium skool wat waardegedrewe is.
Die skool is in die hartjie van 'n boere gemeenskap in die bosveld gelee.
Die skool het 'n koshuis en daar is verblyf vir die personeel op die perseel.
Hardwerkende, dinamiese en energieke kandidate word genooi om vir die vakante pos aansoek te doen.
Geskikte kandidate kan hul CV's by die skool inhandig of na die skool e-pos - lsellisras@xsinet.co.za
Closing Date: 31 Jan 2019
Contact Number: 014 763 2106
Hoofdepos - Laerskool Ellisras (Ellisras)
Laerskool Ellisras is 'n dinamiese, waardegedrewe skool wat in die hartjie van die bosveld gelee is.
Die skool het 'n koshuis en verblyf is beskikbaar vir die skool se personeel.
U word genooi om vir die Hoofdepos aansoek te doen.
Geskikte kandidate kan hul CV's by die Limpopo Departement van Onderwys inhandig na die raadpleging van die Gazette.
Closing Date: 31 Jan 2019
Contact Number: 014 763 2106
High School Principal for 2019 - Berlin Primary School (EAST LONDON)
HIGH SCHOOL PRINCIPAL REQUIRED IN 2019 EXPRESSION OF INTEREST
Berlin High School invites suitably qualified individuals who would be interested in applying for the post of Principal to declare their interest through the office of Berlin Primary School detailed below.
This position is a Departmental post which will be advertised in the Eastern Cape Department of Education vacancy bulletin.
Berlin High School is a new English medium, Quintile 4 school, situated between East London and King William’s Town in the Eastern Cape.
It opened its doors in January 2018 with 70 Grade 8 learners.
The school will grow annually until our first Grade 12 class in 2022. Our vision is to be a leading educational institution that produces motivated, well-adjusted individuals who will be an asset to the local community and to our country.

Applicants for the post of Principal will have to prove their ability to manage and lead the school and aim to bring the school to the forefront of education in the Eastern Cape with the Department of Education and other stakeholders. The successful applicant will have a minimum of 5 years successful teaching experience in a comparable South African school; be SACE registered; and have appropriate academic and professional qualifications.
Experience in a school management position will be an advantage.

He or she will also display:
• Excellent, proven leadership ability and integrity
• Strong organisational, administrative and computer skills, with an excellent command of the English language
• A proven ability in communicating effectively with staff, parents and pupils
• Strong academic credentials and involvement in sports and culture

Interested individuals can send their CV and letter of interest to: The Principal Immigrant Road BERLIN, EAST LONDON 5205 OR email: bpschool@mweb.co.za
Closing Date: 31 Jan 2019
Contact Number: 0436852313