U is nie ingeteken nie  [Teken in]  [Doen aansoek]

Skool Poste

HEADMASTER / SKOOLHOOF - Queen’s College Boys’ Primary School (Queenstown)
EXPRESSION OF INTEREST Queen’s College Boys’ Primary School, one of South Africa’s leading traditional public boys’ schools, situated in the picturesque Eastern Cape town of Komani (Queenstown), is seeking to appoint a dynamic and visionary leader to the position of HEADMASTER.
The successful applicant will take the helm of a vibrant, multi-cultural English-medium school (Day and Boarding) with unrivalled sport facilities and a proud record of achievements.
The position of Headmaster will be advertised in the Eastern Cape Education Department Open Principals’ Post Bulletin towards the end of 2017.
Suitably qualified individuals who are interested in applying for the post are requested to declare their interest to the school’s Governing Body through Mrs Cheryl Pohlmann via email on cheryl@qcj.co.za
All correspondence will be kept strictly confidential
Closing Date: 12 Dec 2017
Contact Number: 045 8384400
Intermediêre Fase Pos (Gr 4 en 5 Multi-graad) - Koedoesrand Akademie (Baltimore)
Koedoesrand Akademie streef daarna om gehalte onderwys asook individuele opleiding te voorsien aan sy leerders op 'n Christelike grondslag en daardeur leerders te lei tot volwaardige burgers met 'n goeie selfbeeld in 'n gelukkige, geborge en veilige omgewing. Kom sluit by ons aan en beleef 'n oplewing 'n kwaliteit opvoeding.

Ons is gelee in Baltimore, Limpopo.
Aanvangsdatum: 17 Januarie 2018.
Kwalifikasie: B.Ed (intermediêr of Senior Fase).

'n Passie vir kinders he in hul ontwikkelingsfase.
Hoë vlak van inisiatief vereis. Hoë vlak van energie noodsaaklik.

Aansoeke sluit 30 Oktober 2017.

Stuur CV na: varkieenkie@gmail.com of kontak ons op: 083 645 3082 of 071 688 6808
Closing Date: 30 Oct 2017
Contact Number: 083 645 3082 of 071 688 6808
Onderwyser - Hoërskool Middelburg (Middelburg)
Afrikaans Huistaal Gr.8, Engels 1ste Addisionele Taal Gr.8, Skeppende Kunste Gr.9, Lewensoriëntering Gr. 10 & 11.
Meld buitemuurse aktiwiteite.
Koshuisinwoning beskikbaar.
Closing Date: 30 Sep 2017
Contact Number: 049-8421560
Biblioteek en Sosiale Wetenskappe (Intersenfase) - Laerskool Fontainebleau (Fontainebleau)
Vereistes:  
HOD-kwalifikasie asook aanvullende Biblioteek-opleiding 
SACE geregistreerd
Rekenaarvaardig
LIBWIN-ervaring sal voordelig wees
Pligte sluit in:
Aanbieding van SW
Instandhouding van Biblioteek
RO-hulp Algemeen

Volledige CV’s kan gestuur word aan mitzi@fontainebleau.co.za (e-pos) of 086 551 4277 (faks).
Merk asseblief u aansoek duidelik as Biblioteek / Sosiale wetenskappe (Intersenfase)
Ons behou ons die reg voor om nie 'n aanstelling te maak nie.
Sluitingsdatum: 15 September 2017, Begindatum: 1 Januarie 2017

Indien u teen 29 September 2017 nog nie vir 'n onderhoud genooi is nie, was u aansoek onsuksesvol.
Closing Date: 15 Sep 2017
Contact Number: 0117916160
Sosiale wetenskappe (Intersenfase) - Laerskool Fontainebleau (Fontainebleau)
Vereistes:
Toepaslike onderwyskwalifikasie
SACE geregistreerd
Rekenaarvaardig
Pligte sluit in:
Aanbieding van SW
Sportafrigting: Tennis, Netbal, Hokkie, Atletiek, Skaak Algemeen

Volledige CV’s kan gestuur word aan mitzi@fontainebleau.co.za (e-pos) of 086 551 4277 (faks).
Merk asseblief u aansoek duidelik as Sosiale wetenskappe (Intersenfase)
Ons behou ons die reg voor om nie 'n aanstelling te maak nie.
Sluitingsdatum: 15 September 2017, Begindatum: 1 Januarie 2018 o Indien u teen 29 September 2017 nog nie vir 'n onderhoud genooi is nie, was u aansoek onsuksesvol.
Closing Date: 15 Sep 2017
Contact Number: 011 791 6160
Natuurwetenskappe (Intersenfase) - Laerskool Fontainebleau (Fontainebleau)
Vereistes:
Toepaslike onderwyskwalifikasie
SACE geregistreerd
Rekenaarvaardig
Pligte sluit in:
 Aanbieding van Natuurwetenskappe
Sportafrigting: Rugby, Krieket, Atletiek Algemeen

Volledige CV’s kan gestuur word aan mitzi@fontainebleau.co.za (e-pos) of 086 551 4277 (faks).
Merk asseblief u aansoek duidelik as Natuurwetenskappe (Intersenfase)
Ons behou ons die reg voor om nie 'n aanstelling te maak nie.
Sluitingsdatum: 15 September 2017, Begindatum: 1 Januarie 2018
Indien u teen 29 September 2017 nog nie vir 'n onderhoud genooi is nie, was u aansoek onsuksesvol.
Closing Date: 15 Sep 2017
Contact Number: 0117916160
Zulu – Graad 1 en 2 (Tydelik Departementeel) - Laerskool Fontainebleau (Fontainebleau)
Vereistes:
Toepaslike onderwyskwalifikasie
SACE geregistreerd
Taalvaardig in Zulu
Rekenaarvaardig

Pligte sluit in:
Aanbieding van Zulu vir Graad 1 en 2
Buitemuurse afrigting Algemeen
Volledige CV’s kan gestuur word aan mitzi@fontainebleau.co.za (e-pos) of 086 551 4277 (faks).
Merk asseblief u aansoek duidelik as Zulu: Gr 1 en 2
Ons behou ons die reg voor om nie 'n aanstelling te maak nie.
Sluitingsdatum: 15 September 2017, Begindatum 1 Januarie 2018
Indien u teen 29 September 2017 nog nie vir 'n onderhoud genooi is nie, was u aansoek onsuksesvol.
Closing Date: 15 Sep 2017
Contact Number: 0117916160
Administratief / Boekhoudster - Laerskool Fontainebleau (Fontainebleau)
Vereistes:
Graad 12 met Wiskunde,
Rekeningkunde,
Ekonomie en Besigheidstudies as vakke.
Ten minste 4 jaar relevante ervaring
Rekenaarvaardig, veral in Excel en VIP Software

Die volgende kan voordelig wees:
Addisionele relevante kwalifikasies
Ervaring in ’n finansiële skoolopset Kennis van Departement van Onderwys se vereistes rakende skoolfinansies,
Section 38A en die wetlike aspekte daarvan.
Ervaring met Principal Software (administratiewe- en finansiële sagtewareprogram) en VIP Software (salarisse)

Pligte sluit in: 
Krediteure en debiteure
Behou van begroting
 Finansiële state en Oudit
Kontrakte en versekering
Salarisse en lone
Ander pligte soos deur die Beheerliggaam toegeken.
Algemeen

Volledige CV’s kan gestuur word aan mitzi@fontainebleau.co.za (e-pos) of 086 551 4277 (faks).
Merk asseblief u aansoek duidelik as Administratief / Boekhoudster.
Ons behou ons die reg voor om nie 'n aanstelling te maak nie.

Sluitingsdatum: 15 September 2017
Indien u teen 29 September 2017 nog nie vir 'n onderhoud genooi is nie, was u aansoek onsuksesvol.
Closing Date: 15 Sep 2017
Contact Number: 0117916160
Intermediêre en Seniorfase - HOëRSKOOL STELLA ( Stella )
Voltydse beheerliggaampos.
Rugby en krieket afrigting 'n aanbeveling.
Sluitingsdatum: 27 September 2017.
Aanstellingsdatum: 1 Januarie 2017.
CV kan gefaks word na: 053 983 0011 of epos na skoolhoofstella@lantic.net.
Kontak die skool vir meer inligting by 053 983 0021.
Closing Date: 27 September 2017
Contact Number: 053 983 0021
Vakature 1: Grondslag fase – Kleuters 4 -5 jaar. Vakature 2: Grondslag fase – Graad R. (Klassikale onderrig) Vakature 3: Grondslag fase – Graad 3. (Klassikale onderrig) Vakature 4: Grondslag fase - LSEN Klas Vakature 5: Intermediêre fase – Sosiale Studies (Gr.4-7) - Ekonomiese Wetenskap (Gr.7) - Lewensoriëntering (Gr.4) - Laerskool Coligny (Coligny)
Die vakatures is vir die tydperk: 1 Januarie tot 31 Desember 2018.
- Alle buitemuurse verpligtinge.
- Erkende onderwyskwalifikasies en nodige ondervinding sal oorweeg word.
- Aansoeke moet vergesel word van
- ID dokument SACE sertifikaat Kwalifikasies Getuigskrifte

Sluitingsdatum vir aansoeke: 29 September 2017.
Bogenoemde poste word deur die Beheerliggaam vergoed.
Vir verdere besonderhede, kontak Mnr. O. Vorster by (018) 673-1226
Closing Date: 29 Sept 20017
Contact Number: (018) 673-1226
Beheerliggaam Onderwysposte - Hoërskool Wesvalia (Flamwood)
Hoërskool Wesvalia is ‘n Afrikaanse medium skool en applikante met Afrikaans as huistaal sal voorkeur geniet.
2 x Wiskunde Gr 8-12
1 x Engels FAL Gr 8-12
1 x Engels FAL & Afrikaans Huistaal Gr 8-12
1 x Geografie Gr 8-12 VEREISTES en VERPLIGTINGE :

• Onderwyskwalifikasie, ID en SACE registrasie moet aangeheg word by CV en volledige aansoekvorm (moet verkieslik persoonlik afgelewer word by die skool of epos na wesvalia@wesvalia.co.za met opskrif

AANSOEK TOT ONDERWYSPOSTE
• Bykomende kwalifikasie in Fisiese Wetenskap sal voorkeur geniet
• Buitemuurs verpligtend
• Moontlike Koshuisinwoning beskikbaar

Die Beheerliggaam van Hoërskool Wesvalia behou die reg om nie ‘n aanstelling te maak nie.
Aansoekvorms beskikbaar by ons webblad www.wesvaliahs.co.za.
Sluitingsdatum: 20 Oktober 2017 om 14:00
Enige navrae: R du Plessis / C Bekker 018 468-1023
Closing Date: 20 Oct 2017
Contact Number: 018 4681023
Finansiële Bestuurder - Laerskool Unika (PINEGOWRIE)
Laerskool Unika het ʼn Finansiële bestuurspos vanaf 1 November 2017 vakant.

Die posbeskrywing is:
Finansiële bestuur van Laerskool Unika.

Die persoon sal verantwoordelik wees vir:
• Finansiële verslagdoening;
• Begrotings en monitering;
• Kontantvloei-projeksies;
• Belegging en bestuur van surplusfondse; en
• Salarisbetalings (payroll).

Die ideale kandidaat vir pos, moet beskik oor:
• B.Com Rekeningkunde of soortgelyke kwalifikasie.
• 5 jaar finansiële bestuursondervinding.
• Toepaslike skoolondervinding sal as ʼn voorkeur dien.
• Voltooide klerkskap is ʼn vereiste.
• Goeie kommunikasie-vaardighede.

Die vergoeding en werksure is onderhandelbaar. CV wat op sleutelvaardighede fokus, kan per e-pos gestuur word aan unika@unika.co.za en aan voorsitter van Finansiële komitee (Beheerliggaam) mnr. Michael de Klerk by michael@luminca.co.za
Die sluitingsdatum vir alle aansoeke is Vrydag, 29 September 2017.
Telefoniese navrae: Kantoor kan gekontak word by (011) 888 4556, gedurende kantoorure of mnr. Michael de Klerk 082 338 4674, (verkieslik na 17h00).
Closing Date: 29 Sep 2017
Contact Number: 011 888 4556
SBO-studente vir Grondslagfase en Seniorfase - Laerskool Unika (PINEGOWRIE)
Pos 1 : SBO-Studente – Grondslagfase en Seniorfase (mans en dames) Posbenaming Onderwyser met Beheerliggaam-aanstelling.

Posvereiste
• Bewese rekord van uitnemende onderrig.
• Toepaslike onderwyskwalifikasie(s).
• Uitstekende menseverhoudings, administratiewe- en organisatoriese vaardighede.
• Sport-en kultuurafrigting is ʼn sterk aanbeveling.
• Toewyding en ʼn liefde vir jong kinders.

CV’s kan per e-pos gestuur word aan unika@unika.co.za.
Vir verdere besonderhede, kan die kantoor gekontak word by (011) 888 4556, gedurende kantoorure.
Sluitingsdatum vir alle aansoeke is Vrydag, 29 September 2017.
Slegs kandidate wat op die finale kortlys geplaas word, sal vir ʼn onderhoud gekontak word.
Closing Date: 29 Sep 2017
Contact Number: 011 888 4556
Onderwyser vir Graad 4 tot 7 Engels / Afrikaans - Laerskool Unika (PINEGOWRIE)
Pos 2 : Onderwyser vir Graad 4 tot 7 Engels / Afrikaans (mans en dames)

Posbenaming Onderwyser met Beheerliggaam-aanstelling.

Posvereiste
• Bewese rekord van uitnemende onderrig (minimum van 3 jaar).
• Toepaslike onderwyskwalifikasie(s).
• Uitstekende menseverhoudings, administratiewe- en organisatoriese vaardighede.
• Sport-en kultuurafrigting is ʼn sterk aanbeveling.
• Toewyding en ʼn liefde vir jong kinders.

CV’s kan per e-pos gestuur word aan unika@unika.co.za.
Vir verdere besonderhede, kan die kantoor gekontak word by (011) 888 4556, gedurende kantoorure.
Sluitingsdatum vir alle aansoeke is Vrydag, 29 September 2017.
Slegs kandidate wat op die finale kortlys geplaas word, sal vir ʼn onderhoud gekontak word.
Closing Date: 29 Sep 2017
Contact Number: 011 888 4556
GRONDSLAGFASE BEHEERLIGGAAM ONDERWYSPOS VIR JANUARIE 2018 - Laerskool Silwerrand (Rustenburg)
Laerskool Silwerrand, ’n privaat skool geleë te Rustenburg Noordwes beskik oor n voltydse Beheerliggaam pos.
Die geskikte kandidaat moet oor 'n 4 jaar erkende grondslagfase (B.Ed graad) kwalifikasie beskik.
SACE (SARO) registrasie is verpligtend.
Buitemuurs is 'n voorvereiste vir die pos.
Stuur asb 'n volledige CV met gewaarmerkte dokumentasie na charlene@silwerrandlaerskool.co.za of handig u CV in by die adminkantoor van Laerskool Silwerrand

Adres: 2de Sirkel links - op die R24 pad. 1.8 Km Vanaf die Waterfall Mall Rustenburg
Closing Date: 10 Oct 2017
Contact Number: 0871351056
GR.1 - Laerskool Mariepskop (Kampersrus)
Laerskool Mariepskop het 'n Gr.1 pos beskikbaar vir 2018.

Taal van onderrig: AFRIKAANS.
Ons versoek dinamiese gekwalifiseerde onderwysers om aansoek te doen.
Kontak gerus vir Denise van VUREN indien jy belangstel om deel van die Super M-span te word, of e-pos jou aansoek na hoof@laerskoolmariepskop.co.za
Closing Date: 21 Okt 2017
Contact Number: 0833090969